ទំព័រដើម

ទំព័រដើម

គេហទំព័រ De’Longhi Group (ហៅកាត់ “គេហទំព័រ”) ប្រើប្រាស់ខូឃី ដើម្បីផ្តល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន និងដើម្បីកែលម្អការស្វែងរករបស់ពួកគេ។ 

ការប្រើប្រាស់ខូឃីគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ De’Longhi (សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រ។ ច្បាប់ឯកជនភាពមាន១៣មាត្រា, សូមចុចទីនេះ)

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និងទទួលយកគោលការណ៍ខូឃីនេះ លោកអ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ខូឃីដោយក្រុម De’Longhi ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់ខាងក្រោម។

ខូឃីជាអ្វី?

ខូឃីមានឯកសារអត្ថបទតូចៗ រួមទាំងការកំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់ ដែលត្រូវបានផ្ញើដោយម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រទៅកាន់កម្មវិធីស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត បន្ទាប់មកអាចត្រូវបានផ្ញើត្រឡប់ទៅម៉ាស៊ីនមេវិញរាល់ពេលដែលកម្មវិធីស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតស្នើសុំទំព័រពីម៉ាស៊ីនមេ។ 

ខូឃី​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សេង​គ្នា​មាន​លក្ខណៈ​ខុស​គ្នា ហើយ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ទាំង​ពីរ​ដោយ​ម្ចាស់​គេហទំព័រ (De’Longhi Appliances S.r.l.) ឬ​ដោយ​ភាគី​ទីបី។

ខូឃីជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរករបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ និងផ្តល់ឲ្យគាត់នូវការតភ្ជាប់ដែលមានសុវត្ថិភាព។

ព័ត៌មានខាងក្រោមទាក់ទងនឹងខូឃីដែលបានដំឡើងដោយគេហទំព័រនេះ និងការណែនាំចាំបាច់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់។

ខូឃីដែលប្រើក្នុងគេហទំព័រ

ខូឃីមិនបានកំណត់ព័ត៌មានណាមួយជាអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់នោះទេ។
ព័ត៌មានដែលកើតចេញពីការស្វែងរករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហទំព័រ ហើយប្រមូលបានតាមរយៈខូឃី អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ De’Longhi Group សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រទាំងមូល។ 
ជាពិសេស នៅក្នុងគេហទំព័រ ខូឃីខាងក្រោមត្រូវបានប្រើប្រាស់៖

បច្ចេកទេសខូឃី

ខូឃីច្បាស់លាស់ទាំងនេះទាក់ទងនឹងសកម្មភាពចាំបាច់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសមស្របនៃគេហទំព័រ និងធានាបានផល/ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់វា។ បច្ចេកទេសខូឃីដែលប្រើក្នុងគេហទំព័រគឺ៖

ការពិពណ៌នាខូឃីផុតកំណត់

.ASPXANONYMOUS ប្រើដោយគេហទំព័រដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា .NET អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករក្សាទុកវគ្គអនាមិក និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ។

ASP.NET_SessionId ប្រើដោយគេហទំព័រដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា .NET អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណសំណើរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចប់។
AWSELB អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទុកការងាររបស់ម៉ាស៊ីនមេនៅក្នុងការបង្ហោះរបស់ក្រុម 1 ថ្ងៃ។

cookielaw អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករក្សាទុកការយល់ព្រមរបស់អ្នកប្រើចំពោះខូឃី (តាមប្រទេស) 6 ខែ។

currencyCode អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ប្រភេទនៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងការទូទាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ 1 ខែ។
LastPageId អនុញ្ញាតឲ្យរក្សាទុកទំព័រចុងក្រោយដែលបានចូលមើលតាមវេលារបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ប្រភេទខូឃីទាំងនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលចូលប្រើគេហទំព័រ។

ខូឃីដែលមិនមែនជាបច្ចេកទេស

ខូឃី ក្រៅពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើត្រូវបានដំឡើង ឬដំណើរការបន្ទាប់ពីការយល់ព្រមភ្លាមៗពីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលចូលប្រើគេហទំព័រជាលើកដំបូង។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្តល់ការយល់ព្រមតាម២វិធីផ្សេងគ្នា៖ ដោយធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុងផ្ទាំងបដានៅលើទំព័រចុះចតនៃគេហទំព័រ (ចុច “យល់ព្រម” ឬផ្សេងទៀត) ឬដោយជ្រើសរើសតាមការណែនាំដែលបានផ្តល់ឲ្យខាងក្រោម។
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មិនធ្វើអន្តរកម្មជាមួយទម្រង់យល់ព្រម និងចេញដោយបិទព័ត៌មានចំណាំ ឬដោយការបន្តការស្វែងរកតាមរយៈគេហទំព័រ គឺគេផ្តល់ការយល់ព្រមតាមខូឃីទាំងអស់។
ការយល់ព្រមនេះត្រូវបានតាមដានក្នុងអំឡុងពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលមើលបន្ត។
អ្នក​ប្រើប្រាស់​​មាន​សិទ្ទិ​ក្នុង​ការ​ដក​ចេញ​ទាំង​អស់ ឬ​មួយ​ផ្នែក​នៃ​ការ​យល់ព្រម​ដែល​បាន​បង្ហាញ​រួច​ហើយ​តាម​ការ​ណែនាំ​ដែល​មាន​ក្នុង​ផ្នែក “គ្រប់គ្រង​ខូឃីនៃគេហទំព័រ”។

ខូឃីគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបី

តាមរយៈគេហទំព័រនេះ ខូឃីដែលគ្រប់គ្រង/ដំណើរការដោយភាគីទីបីក៏នឹងត្រូវបានដំឡើងផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះផ្តល់នូវគន្លឹះមួយចំនួន និងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គោលការណ៍ឯកជនភាព និងការយល់ព្រមសម្រាប់ពួកគេម្នាក់ៗ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្តល់ការយល់ព្រមដោយបិទទំព័រនេះ ឬផ្លាស់ទីទៅទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ។

1. ខូឃីសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគោលដៅដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍/បង្ហាញអំឡុងពេលស្វែងរករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត។
Addthis
Google Analytics
Universal Analytics

2. ខូឃីកំណត់គោលដៅឡើងវិញ
ពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលមើលគេហទំព័រពីមុន។
Google Analytics
Universal Analytics

3. ខូឃីបណ្តាញសង្គម
ពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីចែករំលែកមាតិកានៅលើបណ្តាញសង្គម។
De’Longhi មិនមានការគ្រប់គ្រងលើទិន្នន័យនេះ និងការប្រើប្រាស់របស់វាទេ។ ស្វែងរកឈ្មោះភាគីទីបីខាងក្រោម ហើយសម្រាប់ភាគីនីមួយៗ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីដំណើរការ និងផ្តល់ការយល់ព្រមពីពួកវា។
Facebook
YouTube
Pinterest
Google+
Twitter
Instagram
Vine

4. ខូឃីរបាយការណ៍
ពួកវាត្រូវបានប្រើដោយភាគីទីបីផងដែរ នៅក្នុងទម្រង់បំបែកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតួលេខ។

De’Longhi Group ប្រើប្រាស់៖

• Google Analytics ដែលជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រផ្តល់ដោយ Google Inc. ដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមរយៈខូឃី និងទម្រង់រួម ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតក្នុងគេហទំព័រ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចរារាំងខូឃី Google Analytics ដោយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់កម្មវិធីស្វែងរក។ វាអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការចូលទៅគេហទំព័រ ដេលបានកំណត់មុខងាររបស់វា។ គោលការណ៍ឯកជនភាព Google Analytics មាននៅ៖ http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
• ធ្វើឲ្យប្រសើរ ប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើ និងកំណត់ទម្លាប់ស្វែងរក ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរចនាសម្ព័ន្ធនៃគេហទំព័រ និងធ្វើឲ្យវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀត។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Optimizely មាននៅ៖ https://www.optimizely.com/privacy/

គ្រប់គ្រងខូឃីដែលប្រើដោយគេហទំព័រ

អ្នកប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តរបស់គេតាមរយៈកម្មវិធីស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតដូចខាងក្រោម។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភេទនៃកម្មវិធីស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត និងកំណែដែលបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័រ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែជ្រើសរើស “ជំនួយ” នៅផ្នែកខាងលើបង្អួចកម្មវិធីស្វែងរក។

ការទប់ស្កាត់ខូឃី

កម្មវិធីស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបដិសេធ ឬទទួលយកខូឃី។
ឧទាហរណ៍: 

  1. នៅក្នុង Internet Explorer ដោយចុច “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” ហើយជ្រើសរើស “Block All Cookies”។ ការណែនាំទាំងអស់មាននៅលើគេហទំព័រ http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
  2. នៅក្នុង Firefox ដោយចុច “Tools “,” Options” ហើយដកការជ្រើសរើស “Enable the anti tracking of personal data” នៅក្នុង “Privacy”។ ការណែនាំទាំងអស់មាននៅលើគេហទំព័រ https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
  3. នៅក្នុង Google Chrome មានការណែនាំនៅក្នុងគេហទំព័រ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
  4. នៅក្នុង Apple ធ្វើតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ http://www.apple.com/safari/features.html#security
ការលុបខូឃី

អ្នកប្រើប្រាស់អាចលុបខូឃីដែលបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់គាត់៖

  1. នៅក្នុង Internet Explorer ដោយចុច “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” ហើយជ្រើសរើស “Block All Cookies”។ ការណែនាំទាំងអស់មាននៅលើគេហទំព័រ https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#
  2. នៅក្នុង Firefox ដោយចុច “Tools “,” Options” ហើយដកការជ្រើសរើស “Enable the anti tracking of personal data” នៅក្នុង “Privacy”។ ការណែនាំទាំងអស់មាននៅលើគេហទំព័រ https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-site-preferences
  3. នៅក្នុង Google Chrome ធ្វើតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ៖ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
  4. នៅក្នុង Apple ធ្វើតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ៖ http://www.apple.com/safari/features.html#security
    ត្រូវតែចងចាំថាការលុបចោលខូឃីក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់អាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រតាមកំណត់មុខងាររបស់វា។