ទំព័រដើម

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

Phnom Penh

#៣០A, ផ្លូវ៤៨៨ ភូមិ៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: 069 666 999 - 077 777 970

Email: info@koona.com.kh

WhatsApp: 069 666 999

ម៉ោង​ធ្វើការ: 8:00AM-5:00PM

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកអោយបានឆាប់រហ័សបំផុត។

#៣០A, ផ្លូវ៤៨៨ ភូមិ៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ 

ទូរស័ព្ទ : 069 666 999077 777 970
អ៊ីម៉ែល : info@koona.com.kh
តេលេក្រាម : t.me/kofi_telegram
ម៉ោង​ធ្វើការ: 8:00AM-5:00PM