ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយស្វ័យប្រវត្តិ

PrimaDonna Elite Experience

ECAM650.85.MS
ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងអាចប្ដូររូបមន្តកាហ្វេឆ្ងាញ់តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

លក្ខណៈសំខាន់ៗ

200212-jpeg

បច្ចេកវិទ្យាកិន

បច្ចេកវិទ្យាកិនរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយកាហ្វេស្រស់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកម្រិតកិនដែលអាចលៃតម្រូវបាន។ ម៉ាស៊ីនកំទេចរាងកោណត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាតជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវ 100%។
lattecrema-icon

បច្ចេកវិទ្យា LatteCrema

បច្ចេកវិទ្យា LatteCrema បង្កើតពពុះទឹកដោះគោក្រាស់ និងរលោង នៅសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆ្ងាញ់គ្រប់ពែង។
200213-jpeg

ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព

ប្រព័ន្ធស្ទីមដែលគ្រប់គ្រងដោយអេឡិចត្រូនិចមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ធានាថាចំហាយទឹកត្រូវបានបង្កើតនៅសីតុណ្ហភាពដ៏ល្អ ដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលល្អឥតខ្ចោះនៅគ្រប់ពែង។
200214-jpeg

ការសម្អាតងាយស្រួល

មុខងារសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលភ្ជាប់មកជាមួយធានានូវអនាម័យអតិបរមា។ បន្ទាប់ពីកាហ្វេនីមួយៗ គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលប៉ះនឹងទឹកដោះគោត្រូវលាងសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេស